top of page

X-банери

Банер с високо качество, който може да бъде пренасян лесно. Необходимо е поставянето на 4 капси в четирите края на изображението, за да може то да бъде изпънато. Може да се транспортира лесно и няма необходимост от инструменти за сглобяване. Изгражда се за няколко минути.

Предлагаме и безплатни резервни части.

Инструкция за монтаж на X банер

Инструкция за монтаж на X банер

Watch Now
bottom of page